Tashqi bavosil: alomatlari, sabablari va davolash
Tashqi hemoroid davolash uchun qanday: yoriqlar, yo'qotishlar va h.k. belgilari, sabablari va davolash
Tashqi bavosil anal tomir tuzilmalar, kattalar aholi orasida juda keng tarqalgan ta'sir qiladi, deb bezovta qiluvchi kasallik hisoblanadi. Tashqi bavosil chiziq ort shilliq qavatida kanali juda vascularized sacs.....