Xavfsiz holatga vegetativ qobiliyatsiz
Xavfsiz holatga vegetativ qobiliyatsiz

Xavfsiz holatga vegetativ qobiliyatsiz vegetativ ganglia ichida neyronlarning zarar, chunki sodir , orthostatic gipotenziya sabab va boshqa vegetativ alomatlar. Xavfsiz holatga vegetativ qobiliyatsiz, ilgari deb nomlangan idiopathic orthostatic yoki gipotenziya, Bradbury—Eggleston sindromi, mnt ning ishtiroki holda umumlashtirilgan vegetativ bir qobiliyatsiz . Данное заболевание отличается от множественной