Xavfsiz holatga vegetativ qobiliyatsiz
Xavfsiz holatga vegetativ qobiliyatsiz

Xavfsiz holatga vegetativ qobiliyatsiz orthostatic gipotenziya va boshqa vegetativ alomatlar sabab, vegetativ ganglia ichida neyronlar, yo'qotish tufayli sodir bo'ladi. Qobiliyatsiz, ilgari deb nomlangan idiopathic orthostatic yoki gipotenziya sindromi xavfsiz holatga vegetativ, Bradbury—Eggleston, mnt ning ishtiroki holda umumlashtirilgan vegetativ bir qobiliyatsiz bo'ladi. Bu kasallik bir necha farq qiladi...