Adenopathy
Adenopathy

Belgilari limfa tugunlari yallig'lanishi o'xshash – lymphadenopathy; – bo'yin ustida ayirish; – shishgan limfa tugunlari. Limfa tugunlari davra yoki loviya shaklidagi limfa to'qima biriktiruvchi to'qima bilan o'ralgan hamda aksariyat insonlar bor. Bunday tugunlari ko'p joylarda limfa tizimi bo'ylab joylashgan...