U sodir bo
Nima uchun ovqatdan keyin chaqaloq hiqichoq va nima alomat bartaraf etish uchun, nima uchun?
Boqish so'ng yangi tug'ilgan chaqaloqlarda hiqichoq - u bilan muomala ta'siri va yo'llari sabab bo'ladi. Hiqichoq.qachon va nima uchun emas, balki, nima, profilaktika va yoqimsiz va