anatomiya
anatomiya

Anatomiya Anatomiya Ta'rifi – biologiya filiali hisoblanadi, qaysi tadqiqotlar, Har ikki tanasining turli qismlari bilan bog'liq, va ular bo'sh joy sifatida tananing boshqa qismlariga taalluqli qanday, va funktsional. Anatomiya ko'p fanlarni ega, va ko'p turli sohalarda ishlatiladi. Umuman, u yerda…

Botanika lug'at